Privacy policy

Wat doen we met uw gegevens?

Uw Privacy, Onze prioriteit

Bij Dynabloqs begrijpen we het belang van uw vertrouwen wanneer het gaat om het beheren van uw persoonsgegevens. Onze benadering is gefundeerd op deskundigheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit, met het beschermen van uw privacy als onze kernverantwoordelijkheid. Wij waarborgen dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, met de grootste zorg en in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze pagina biedt inzicht in welke gegevens we verzamelen als u onze website en diensten gebruikt, en legt uit waarom deze verzameling voor ons essentieel is.

Over Dynabloqs en op wie het privacy beleid van toepassing is

Dynabloqs BV is gevestigd te Nuenen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 62034081. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken via 085 - 060 50 66 en per e-mail via [email protected].

Dit privacy beleid is van toepassing op:

  • Klanten en relaties van Dynabloqs.
  • Potentiële klanten en relaties met wie wij contact leggen of willen leggen
  • Bezoekers van de website van Dynabloqs
  • Sollicitanten die contact opnemen via de link [email protected]
  • Alle andere personen die contact opnemen met Dynabloqs of van wie Dynabloqs persoonsgegevens verwerkt (met uitzondering van werknemers van Dynabloqs).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang u een account nodig heeft voor toegang tot de mobiele applicatie. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Dynabloqs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten via de website en/of die u zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt mits dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerken van bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Matomo Analytics

Wij maken gebruik van Matomo Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Matomo is een beter alternatief voor Google Analytics. Er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van tracking cookies en er wordt geen informatie gedeeld met derde partijen. Verder wordt de data geanonimiseerd opgeslagen.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Matomo opgeslagen op servers binnen de EU. Lees het privacy-beleid van Matomo voor meer informatie, alsook het specifieke privacy-beleid van Matomo.
Matomo gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.

Sociale netwerken

Op deze website zijn géén knoppen opgenomen om pagina’s te promoten. Wij maken alleen gebruik van een knop om ons te kunnen volgen op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn en Instagram.

Gebruik van cookies

Wij maken géén gebruik van gepersonaliseerde cookies. Wij gebruiken enkel cookies om het webverkeer te analyseren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burger-service-nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend e-mailadres: [email protected].

Beveiliging

Dynabloqs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie is van 1 januari 2024.

Klachten, vragen en feedback

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via 085 - 060 50 66 of [email protected].