Privacy Statement |
Wat doen we met uw gegevens?

Bij Dynabloqs zijn we er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt om verantwoord om te gaan met u persoonsgegevens. Deskundigheid, vertrouwelijkheid, kennis en kunde zijn onze uitgangspunten waarbij wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid zien om u privacy te beschermen en u daarover te informeren. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen daarom er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Dynabloqs gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Over Dynabloqs en op wie het privacy beleid van toepassing is

Dynabloqs is een geregistreerde handelsnaam van de besloten vennootschap XL-BusinessSolutions BV gevestigd te Nuenen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 64985903. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken via 040 - 3034403 en per mail via [email protected]

Dit privacy beleid is van toepassing op:

  • Klanten en relaties van Dynabloqs en XL-BusinessSolutions
  • Potentiële klanten en relaties met wie wij contact leggen of willen leggen
  • Bezoekers van de website van Dynabloqs
  • Sollicitanten die contact opnemen via de link [email protected]
  • Alle andere personen die contact opnemen met Dynabloqs of van wie Dynabloqs persoonsgegevens verwerkt (met uitzondering van werknemers van Dynabloqs).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang u een account nodig heeft voor toegang tot de mobiele applicatie. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Dynabloqs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten via de website en/of die u zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website en gerelateerde mobiele applicaties.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt mits dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerken van bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website en gerelateerde mobiele applicaties gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder).
Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burger-service-nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend e-mailadres: [email protected]

Beveiliging

Dynabloqs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie is van 1 januari 2020.

Klachten, vragen en feedback

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via 040-3034403 of [email protected]

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.