Circulariteit in de vastgoedsector goed gemanaged

Software-oplossingen voor inventarisatie, waardebepaling, beheer en kennisdeling binnen de circulaire vastgoedsector.

De oplossingen bestaan uit o.a. een tabletapplicatie en webportals

Oplossingen voor o.a.:

  • Gebouw- & materialen-inventarisatie
  • CO2-impact
  • Waardebepaling
  • Certificering
  • Blockchain
  • Klantenlogin
  • Beveiligde chat
  • Kennisbank

In de vastgoedbranche is circulariteit een hot item. Het ‘nieuwe bouwen’ staat voorop: LEAN, circulair en energieneutraal.

Maar hoe kunnen we een volledige, succesvolle circulaire branche realiseren? Van materiaal tot proces, als individueel bedrijf en als deel van de keten?

Wij hebben diverse oplossingen ontwikkeld voor o.a. het inventariseren van materialen binnen gebouwen, het vastleggen van deze informatie als certificaten en de mogelijkheid om deze informatie op te slaan in de blockchain.

Daarnaast hebben we een complete kennisbank voor duurzaam ontwerpen, bouwen en hergebruik van materialen gerealiseerd.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.