Efficiënt kwaliteitsmanagement voor naadloze certificering

Houd volledige controle over uw kwaliteitsbeheer

Geschikt voor elke soort certificeringstraject binnen uw organisatie

Dé oplossing voor o.a.:

 • Structurering van alle eisen, maatregelen en risico's
 • Documentatie met uw eigen kennisbank
 • Procesbeheersing met projectmanagement
 • Opbouw en onderhoud van een ISMS
 • Procesbeheersing met acties en taken
 • Controles en bewijslast met automatische workflows
 • Integriteit en rapportages
 • KPI- en voortgangsdashboards

MijnKwaliteit is het complete software-tool voor kwaliteitsmanagement dat bedrijven ontzorgt door het hele proces van kwaliteitsbeheer te automatiseren en te stroomlijnen.

Houdt uw ISMS op orde en structureer en documenteer feilloos alle aspecten van kwaliteitsbeheer. Het beheersen van de verplichte processen is net als het uitvoeren van controles en het leveren van bewijslast (met de blockchain-module) allemaal geïntegreerd in MijnKwaliteit. Als kwaliteitsmanager houdt u volledig overzicht met de KPI-dashboards en heeft u de benodigde rapportages voor (bij)sturing altijd op één plek bij de hand.

Met MijnKwaliteit richt je je benodigde kwaliteitsmodel naar behoefte in. Het systeem biedt een modulaire en gestructureerde aanpak voor het definiëren van processen, procedures en documentatie die nodig zijn voor het kwaliteitsbeheer. Je kunt je eigen workflows, sjablonen en rapportages opzetten en deze integreren in het kwaliteitssysteem.
Hiermee je het eigen kwaliteitsproces optimaliseren en de kwaliteitscertificering sneller en efficiënter behalen. Of het nu gaat om ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NEN 7510, ISO 27001 of BIO.

Documentmanagement

Met de kennisbank beschik je over een centrale plek waar alle relevante documenten, procedures en informatie worden opgeslagen, gedeeld en beheerd. Organiseer deze overzichtelijk met categorieën, afdelingen en gebruikersrollen. De informatie is eenvoudig doorzoekbaar met zelf in te richten 'tags'.

Auditmanagement

MijnKwaliteit ondersteunt in de verschillende stadia van planning, uitvoering tot rapportage van interne en externe audits. Plan en wijs de uit te voeren acties voor de audits toe aan afdelingen en verantwoordelijken en verwerk de resultaten in projectmanagement voor voortgangs-bewaking.

Procesmanagement

De geïntegreerde projectmanagement-module zorgt voor een gestructureerde aanpak van de bedrijfsprocessen. Zo houd je overzicht op alle taken, acties, dossiers en incidentbeheer en houd je de regie over het evaluatie- en monitoringproces voor optimalisatie van de kwaliteitsprocessen.

Corrigerende en preventieve maatregels

Zet de kwaliteitsmodule in voor het indentificeren en oplossen van problemen en implementeren van verbeteringen. Leg incidenten, klachten, afwijkingen en verbeteringsvoorstellen vast waarna ze via een workflow automatisch worden toegewezen aan de verantwoordelijke(n).

Risicomanagement

Identificeer, evalueer, beheer de risico' s en koppel er de maatregelen aan om de risico's te beheersen of op te lossen. Koppel ze ook aan specifieke processen en documenten, voor continue monitoring en rapportages van de risico's .

KPI-dashboard

Volg met dashboards de prestaties en verbeteringen. De prestatie-indicatoren zijn waar nodig aanpasbaar aan de behoeften van de organisatie en direct visueel zichtbaar.

Dashboard

Voordelen voor uw organisatie

Compleet kwaliteitsmanagement

Structureer uw procedures en werkinstructies op één centrale plek. Met een altijd up-to-date kennisbank voorkomt u versnippering van informatie.

Automatische processen

Beheer(s) het gehele kwaliteitsproces met de projectmodule. Met o.a. automatische toewijziging van taken aan verantwoordelijken, bewaking van deadlines en monitoring van de voortgang heeft u volledige controle over het proces.

Zelf inrichtbaar kwaliteitsmodel

Je hebt de volledige vrijheid bij het inrichten van je eigen kwaliteitsmodel. Pas het aan aan je behoeften en de eisen die de certificering stelt.

Automatische controles & rapportages

Met de workflowmodule regel je aantoonbaar bewijs voor een audit dat jouw organisatie voldoet aan alle eisen die een certificering vereist. Richt zelf de workflows in die zorgen dat de juiste acties, op het juiste moment door de juiste verantwoordelijkheden worden uitgevoerd. Hiermee wordt alle benodigde informatie vastgelegd. Worklows besparen tijd en verminderen de kans op fouten.

Realtime monitoren van KPI's

Als security of privacy officer wil je graag 24/7 op de hoogte zijn van eventuele kritieke situaties. Door integratie van alle aspecten van het kwaliteitsproces kun je de voortgang volgen via duidelijke dashboards.

Waarborging proces-integriteit

Met de blockchain-module heb je bewijs dat de informatie in jouw kwaliteitsmanagement-systeem niet is gewijzigd en dat de gegevens betrouwbaar zijn. Dit geeft jou en jouw klanten vertrouwen in de kwaliteit van jouw diensten of producten en vermindert de kans op geschillen.

Certificering voor alle kwaliteitsnormen

Richt zelf je eigen kwaliteitsmodel in voor de certificering die je wilt behalen. Het tool is 100% aanpasbaar aan jouw bedrijfsprocessen.

Voordelen voor uw klanten

Optimale kwaliteitsprocessen

Geeft uw klanten het vertrouwen dat uw dienstverlening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen Dit zorgt voor betrouwbaarheid en tevredenheid bij de klanten.

Vertrouwen en integriteit

Een geïntegreerd kwaliteitsmanagement-proces garandeert de juistheid en nauwkeurigheid van gegevens en processen waarop uw producten of diensten zijn gebaseerd. Hiermee verhoogt de klanttevredenheid en het vertrouwen in uw organisatie.

Efficiënte afhandeling van klantvragen

Door integratie van kwaliteitsbewakings-processen kan er snel gereageerd worden op klantvragen of problemen. Dit geeft uw klant vertrouwen dat incidenten deugdelijk worden opgepakt.

Kwaliteitsnormen aantoonbaar

Met een certificeringsbewijs maak je aantoonbaar aan jouw klanten dat je voldoet aan de certificeringsnormen. Dit geeft hun het vertrouwen dat je je inzet voor kwaliteit en de dienstverlening betrouwbaar en consistent is. Het geeft je klanten ook een basis om te vergelijken en te beoordelen of een organisatie geschikt is om zaken mee te doen, wat de klanttevredenheid en loyaliteit kan vergroten.

Hogere klanttevredenheid

Het bieden van betere producten en diensten door middel van geoptimaliseerde kwaliteitsprocessen leidt tot hogere klanttevredenheid. Als je focus ligt op het voldoen aan de kwaliteitsnormen en het verbeteren van jouw bedrijfsprocessen, resulteert dit in een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Dit kan op zijn beurt leiden tot een hogere klanttevredenheid, wat uiteindelijk leidt tot loyale klanten en een betere reputatie van uw organisatie.

Mogelijkheden MijnKwaliteit

 • Zelf inrichtbaar kwaliteitsmodel
 • Automatische dossiervorming
 • Projectmanagement
 • Tijdregistratie
 • Blockchain-koppeling voor waterdichte bewijslast
 • Zelf samen te stellen workflows
 • Automatisch update Verklaring van Toepasselijkheid
 • Zelf inrichtbare kennisbank
 • Standaard en maatwerk rapportages
 • Eigen huisstijl

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.