Block Materials |
Blockchain in de vastgoedwereld

Klant

Block Materials

Product

MijnCirculariteit oplossing met module:

  • Hybride Blockchain

Gerealiseerd in

2020/2021

Case

Block Materials richt zich op de brug tussen wetenschap en praktijk door toepassingen rondom economie, recht, IT en bouw geschikt te maken voor de circulaire economie. In het bijzonder speelt daarbij het gebruik van Blockchain-technologie een belangrijke rol. Om deze processen goed te sturen beschikt Block Materials over een team die zijn haarvaten in de wetenschap en publieke sector heeft en deels in de praktijk van innovatiemanagement en de bebouwde omgeving, waarmee nieuwe producten en diensten kunnen landen bij een groter publiek.

Probleem

Block Materials speelt een centrale rol bij de circulaire agenda in Limburg. Met haar deelname aan DDC (Digital Deconstruction) is zij één van de 15 partners die een digitale tool ontwikkelen waarbij 'sloop' geen design fout meer is. Het betreft hier het ondersteunen van beslissingen rondom sloop, hergebruik en recycling. Het tool zal verschillende instrumenten integreren (3D Scanning, BIM, materiaaldatabanken, blockchain) en toelaten om de best mogelijke deconstructie-strategie te bepalen met het oog op hergebruik en hoogwaardige recycling.

Binnen DDC is het door XL-BusinessSolutions ontwikkelde CIRDAX platform gekozen als het Digitale Materialen Systeem dat alle elementen van een gebouw vastlegt in paspoorten. Deze paspoorten dienen op de blockchain geregistreerd te worden waarbij momenteel de enorme hoeveelheid gegevens een probleem is bij de inzet van standaard blockchain technologie.

Oplossing

De ontwikkelde Dynabloqs Ledger-technologie van XL-BusinessSolutions wordt geïntegreerd met het CIRDAX-platform om zo transacties met grote hoeveelheden data en bestanden efficiënt en kosten-gunstig vast te kunnen leggen op de Blockchain. Een 'Ledger' is een soort private blockchain die de grote hoeveelheid data aan kan en deze zekert via een publieke blockchain-transactie. Hierdoor kan altijd de correctheid van de vastgelegde paspoorten en hun eigenaar bewezen worden.

Block Materials - Blockchain in de vastgoedwereld

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.