Geonius Milieu |
Metingen beheren & analyseren.

Klant

Geonius Milieu & Attero

Product

Bedrijfsplatform met iOS app en technische databeheerportaal (CMS)

Gerealiseerd in

2018-2019

Case

Geonius is een interdisciplinaire dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten met brede expertise binnen de GWW- en bouwsector. De divisie milieu specialiseert zich op verschillende vlakken waaronder (de advisering omtrent) milieutechnisch bodemonderzoek. Door middel van boringen, historisch vooronderzoek en (chemische) analyses verzamelen zij informatie.

Probleem

Geonius zocht voor haar klant Attero een platform voor het verzamelen, beheren en weergeven van grondwatermetingen en de daarin opgeloste stoffen. Uitgebreide analyses en dashboards met diagrammen was hiervoor een vereiste. Daarnaast was er een mobiele applicatie nodig om de waterstandmetingen in het veld in te kunnen voeren.

Oplossing

Voor het opslaan van meetgegevens is een database gerealiseerd die via een custom CMS ontsloten wordt. Data-import routines regelen het verwerken van gegevensstromen met meetgegevens die opgeslagen worden in een SQL database. Van daaruit wordt het datawarehouse geladen dat gebaseerd is op de non-SQL technologie van het Dynabloqs Platform. Het datawarehouse wordt ontsloten via custom dashboards die het analyseren van de trends in de grondwatermetingen standaardiseren en op eenvoudige wijze rapportages ondersteunen in de vorm van PDF exports. Engineers kunnen de iOS- & Android-apps in het veld inzetten voor het direct invoeren van waterstanden die naast de stoffenanalyses eveneens in de database opgeslagen worden.

Geonius Milieu - Attero grondwatermetingen software
Geonius Milieu - Attero grondwatermetingen software
Geonius Milieu - Attero grondwatermetingen software
Geonius Milieu - Attero grondwatermetingen software
Geonius Milieu - Attero grondwatermetingen software

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.