Laboratory for Green Transformable buildings

Klant

Green Transformable Building Laboratory

Product

Knowledge base portal

Gerealiseerd in

In ontwikkeling

Case

GTB lab is een uniek Europees laboratorium dat een systemische verschuiving in de bouwsector introduceert. Een nieuwe filosofie waarin afval wordt beschouwd als een ontwerpfout. In het laboratorium worden nieuwe concepten en productieprocessen voor transformatie en hergebruik van gebouwen en bouwdelen onderzocht en getest. Door te ontwerpen voor circulaire waardeketens zal de waarde van gebouwen continu verhogen.

Deze dynamisch en flexibel ontworpen gebouwen zijn de sleutel tot een circulaire economie. In plaats van afval te worden, functioneren gebouwen als banken van waardevolle materialen. In deze context worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld om de omslag naar een circulaire economie mogelijk te maken.

Probleem

GTB Lab heeft een enorme kennis, informatie en data verzameld in de afgelopen jaren naar aanleiding van onderzoek naar de waarde van circulariteit van gebouwen. Deze kennis is zeer waardevol voor professionals in het werkveld en de wens was dan ook om deze op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken.

Oplossing

Het Dynabloqs CMS is de basis voor het kennisbeheer-systeem met implementaties voor Android, iOS en het web. De te ontwikkelen knowledge base (kennisbank) wordt ingericht volgens de gewenste informatiestructuur van GTB Lab waarmee zij zelf grote hoeveelheden informatie kunnen beheren. De onderverdeling in onderwerpen is deels privaat (na inlog) en deels publiekelijk toegankelijk gemaakt. Ook is er geografische informatie gekoppeld aan de kennisbank die zichtbaar is via een geografisch dashboard.

GTB Lab Knowledge base

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.