Corona Check |
toegangscontrole

Klant

Nouryon & Shin-Etsu

Product

Mobiele webportal

Gerealiseerd in

2021

Case

Beide ondernemingen (wereldwijd marktleiders op het gebied van essentiële chemie en pvc) zochten naar een digitale oplossing om hun personeel veilig deel te laten nemen aan bijeenkomsten. De huidige situatie rondom Covid-19 vereisen extra maatregels om de gezondheid van het personeel te waarborgen.

Probleem

Om ervoor te zorgen dat aan de gestelde eisen voldaan wordt zochten zij naar een mobiele oplossing om een Corona-check uit te laten voeren alvorens medewerkers toe te laten tot het gebouw. De oplossing moest bestaan uit een aantal controle-vragen die de werknemers moeten beantwoorden waarna wel of geen toegang verleend wordt.

Oplossing

Door inzet van de Corona Check webapplicatie is het mogelijk om op een mobiele telefoon, door het scannen van een QR- code, toegang te krijgen tot de Corona Check voor evenementen. Na beantwoording van enkele vragen wordt de uitkomst in de vorm van een groen toegangsticket dan wel een toegangsweigering in rood weergegeven op de telefoon. De resultaten worden in de Cloud conform de meest strenge AVG-eisen bijgehouden en beheerd.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.