Rooster52 | Personeelsplanning

Klant

Mobile IT Solutions

Product

Maatwerkoplossing voor personeelsplanning

Gerealiseerd in

In ontwikkeling

Case

Rooster52 is een initiatief van Mobile IT Solutions welke gespecialiseerd is in ontwikkeling van algoritmen voor planningssystemen. Wij hebben onze krachten gebundeld om een unieke oplossing voor het inplannen van personeel te realiseren.

Probleem

Personeelsplanning in de horeca is lastig door de grote wisselingen in personeel maar ook vanwege het fei dat er veel tijdelijke krachten (zoals studenten) werkzaam zijn in deze branche. Dit betekend dat er sprake is van wisselende beschikbaarheid van personeel. Dit vergt veel van de management laag die verantwoordelijk is voor het efficient inzetten van de juiste personen op de juiste momenten. Vaak wordt dit zelfs nog gedaan met spreadsheets en andere handmatige oplossingen die leiden tot veel miscommunicatie en druk op de werkvloer.

Oplossing

Met onze Dynabloqs aanpak hebben we de door Mobile IT Solutions ontwikkelde planning engine voor optimale capaciteitsschema gerealiseerd.


Wij hebben deze omgezet naar een kiosk-oplossing voor aanwezigheidsregistratie en -presentatie waar personeel zich kan aan- en afmelden. Ook zijn er mobiele apps voor iOS en Android ontwikkelt voor communicatie met personeelsleden/ werknemers. Hiermee is het eenvoudig om de planning met alle personeelsleden te communiceren omdat iedereen altijd een up-to-date planning op zijn of haar telefoon beschikbaar heeft. Ook wordt het probleem van wisselvalligheid in de planning, veroorzaakt door ziekte of andere afwezigheidsredenen, efficiënt opgelost doordat de volledige communicatie digitaal via de apps verloopt en zelfs tot op zekere hoogte opgelost wordt zonder tussenkomst van de managementlaag. Als iemand door omstandigheden een dienst niet kan invullen kan dit via zijn of haar mobiele app gemeld worden en organiseert het systeem de communicatie tussen de mogelijke vervangers, waarmee dit zonder tussenkomst van een manager opgelost kan worden.

Rooster52-5
Rooster52-4
rooster
Rooster
Rooster

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.