Tijssens Electrotechniek |
Onderhoudinspecties.

Klant

Tijssens Electrotechniek

Product

iPad applicatie voor tablets & mobiel met beheerportaal (CMS)

Gerealiseerd in

2019

Case

Tijssens is een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf voor de utiliteit, overheid, zorginstellingen en particulieren. Met slimme technologie en nieuwe toepassingen zorgen we voor integrale oplossingen. Zij ontwerpen, installeren en onderhouden efficiënte en duurzame elektrotechnische systemen.

Probleem

Tijssens maakte reeds gebruik van iPads in combinatie met standaard toepassingen voor het uitvoeren van onderhoudsinspecties. Hierbij loopt een monteur alle elektrische installaties in een gebouw na en controleert hun toestand die vastgelegd wordt in een electronisch formulier. Het verwerken van deze formulieren in de projectadministratie kost echter teveel mankracht waardoor de marge op dergelijke projecten sterk onder druk stond. Er was behoefte aan een toepassing die dit proces optimaliseert en tevens additionele functies biedt zoals het ter beschikking stellen van technische informatie van de onderhoudsobjecten.

Oplossing

Het Dynabloqs Inspectie Systeem vormt de basis voor de nieuwe onderhoudsmodule voor Tijssens. Via het CMS is het gemakkelijk om maatwerk inspectieformulieren te koppelen aan specifieke objecten. De onderhoudsmonteur heeft hierdoor altijd een optimaal en correct formulier ter beschikking dat afgestemd is op de specifiek te onderhouden elementen in een gebouw. Tijdens inventarisaties wordt ondersteuning geboden voor het herhaald invoeren van gelijke elementen (b.v. indien er 300 noodverlichting armaturen in kaart gebracht moeten worden). Gedurende de invoering van de oplossing bleek al dat het verwerken van nieuwe informatie sneller verloopt dan de oude aanpak en tot minder fouten leidt dankzij de diverse ingebouwde controle mechanismen. Na de initiële invoering van alle elementen in een gebouw blijken herinspecties stukken sneller te gaan dan in voorgaande jaren en kan de administratieve afhandeling met minder FTE’s uitgevoerd worden.

Klanten krijgen nu een dedicated portaal met daarbinnen een continue weergave van de projectvoortgang door middel van uitgebreide dashboards. Ook zijn escalaties nu direct inzichtelijk. Informatie met betrekking tot specifieke installaties is snel terug te vinden dankzij de eenvoudige indeling van het portaal in projecten, gebouwen en installatie typen.

Tijssens heeft een significante vooruitgang geboekt in het verwerken van grote hoeveelheden technische informatie en daarnaast de klantbeleving verbeterd. De oude rapportages (Word/PDF) hebben plaatsgemaakt voor een gebouwen-informatiesysteem met alle voordelen voor de klant.

CMS
Tijssens Electrotechniek gebouwen onderhoudsinspectie software

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.